โครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 จังหวัดระนอง โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดระนองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 141,671