บุคลากร พศจ.ระนอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง 

 

นายอำพร  กุดแถลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

นางสาวรตาภัสร โถวสกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวเจริญ มั่นคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอัญชิสา มะเดือ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาววันใหม่ รสจันทร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

พนักงานจ้าง 

 

นายอทิชัย จันทร์ทองเทศ
พนักงานขับรถยนต์
นายมนัส สิทธิวัฒน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวปิยะวัลย์ สุวัตถิกุล  
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,082