บุคลากร พศจ.ระนอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง 

นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

นางสาวรตาภัสร โถวสกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางสาวเจริญ มั่นคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
 

 

 

นางสาวปารณีย์  มณีสม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

พนักงานจ้าง 

 

นายอทิชัย จันทร์ทองเทศ
พนักงานขับรถยนต์
นายมนัส สิทธิวัฒน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวปิยะวัลย์ สุวัตถิกุล  
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 302,407