ประชุมหารือการขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายประทีป พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวรตาภัสร โถวสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดระนองเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคการขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 302,407