พศจ.ระนอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายประทีป พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น (พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ วัดสุวรรณคีรี) ในการนี้ พระครูกิตติธรรมพินิจ เจ้าคณะอำเภอกระบุรี พระครูภัทรสรคุณ เจ้าคณะตำบล จ.ป.ร. และ พระครูสมุห์สนธยา ธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี พร้อมด้วย พระครูอุปนันธีรพงษ์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 302,407