พศจ.ระนอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 (วัดไร่ขิง พระอารามหลวง) ประธานฯส่วนกลาง พระเทพมงคลกวี ประธานฯหนใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ คณะสงฆ์จังหวัดระนอง และนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,101