ระนองจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ ” (Smartphone) เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค New Normal
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ ” (Smartphone) เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค New Normalณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรม โดยมีพระภิกษุ สามเณร และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 รูป/คน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,137