พศจ.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพระภิกษุต่างด้าว

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ นางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 ลงพื้นที่ตรวจสอบพระภิกษุต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 1)วัดอุปนันทาราม 2)วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง 3)วัดวารีบรรพต 4)ที่พักสงฆ์เจ็ดท่อ 5)ที่พักสงฆ์มงคลนิมิตร 6) ที่พักสงฆ์หินดาด 7)วัดทรายแดงวนาราม ผลการตรวจสอบปรากฏว่า พบพระภิกษุต่างด้าวทั้งหมด จำนวน 13 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 208,659