ส่วนราชการจังหวัดระนอง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธุ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ขนส่งจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการแขวงการทางระนอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ผู้จัดการท่าเรือระนอง และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะตามโครงการฯ ณ ศาลาโรงฉัน วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองอำนวยความสะดวกงานดังกล่าว

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,121