ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ภายในจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ออกตรวจติดตามพระภิกษุ/สามเณรต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ จำนวน 4 วัด และ 2 ที่พักสงฆ์ ดังนี้

1. ที่พักสงฆ์พุทธสาวก (เขากอ)

2. วัดใหม่ราชกรูด

3. วัดอำพวันม่วงกลวง

4. วัดนกงาง

5. วัดราชกรูดล่าง

6. ที่พักสงฆ์บกต้อ

ผลปรากฏว่าไม่พบพระภิกษุต่างด้าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,749