การประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดทุกคน ร่วมประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือข้อราชการและนโยบายต่าง ๆ ทั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัด พร้อมสรุปผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,792