การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งมีสำนักปฏิบัติธรรมเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 4 วัดจันทาราม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 7 วัดบ้านหงาว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,777