สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

จังหวัดระนอง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. 

ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง (วัดศูนย์กลางประจำจังหวัด) และวัดใกล้บ้าน

หรือ สวดมนต์ปฏิบัติธรรม รับพรออนไลน์ที่บ้าน ผ่านทาง facebook live 

เพจ วัดสุวรรณคีรีวิหาร-ระนอง และ เพจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,741