ตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,343