พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.50 น. จังหวัดตรัง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยพระพรหมจริยาจารย์ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง  พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วย นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคใต้ ร่วมพิธีฯ ในการนี้ นางประวิว พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีฯ ด้วย โดยพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,369