พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. พระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม เมตตาเป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2564 ระดับนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอุปนันท์อนุสรณ์ 108 ปี วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในการนี้ นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดสนามสอบฯ และสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,386