ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ภายในจังหวัดระนอง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง โดยนางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วม , เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 และ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ภายในจังหวัดระนอง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1) วัดเวฬุวัน

2) ที่พักสงฆ์หาดจิก

3) ที่พักสงฆ์ห้วยชัยมงคล

4) ที่พักสงฆ์รังแตน

5) ที่พักสงฆ์ในกรัง

ผลการดำเนินงานไม่พบพระภิกษุต่างด้าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,349