พีธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สมัยที่ ๒)

คณะสงฆ์จังหวัดระนอง จัดพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สมัยที่ ๒)

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สมัยที่ ๒) นักธรรมชั้นโท - เอก (ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สนามสอบวัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีพระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ มีพระภิกษุ - สามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน 44 รูป และนักธรรมชั้นเอก จำนวน 16 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2260