เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบทุนการศึกษาสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทารามพร้อมด้วย นางณัษฐพร ชูวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนการศึกษาแผนกสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 16 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท โดยมีพระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,133