กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ)

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวปารณีย์ มณีสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ) ณ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน  ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,231