พิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดช่องลม อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดช่องลม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระเข้าร่วมพิธี โดยมีนายเอก  เกียรติสิงห์ทอง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานในพิธี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,736