ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ภายในจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ออกตรวจติดตามพระภิกษุ/สามเณรต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ จำนวน 4 วัด และ 2 ที่พักสงฆ์ ดังนี้

1. ที่พักสงฆ์พุทธสาวก (เขากอ)

2. วัดใหม่ราชกรูด

3. วัดอำพวันม่วงกลวง

4. วัดนกงาง

5. วัดราชกรูดล่าง

6. ที่พักสงฆ์บกต้อ

ผลปรากฏว่าไม่พบพระภิกษุต่างด้าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,792