การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2564 (สมัยที่ 2) ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก คณะสงฆ์จังหวัดระนอง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น. พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2564 (สมัยที่ 2) ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ณ สนามสอบวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 21-24  พฤศจิกายน 2564 โดยมีพระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ในการนี้ นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมและถวายกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ โดยการสอบธรรมสนามหลวงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,769