ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง ในการนี้ พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธ และพระมหาลือชา กุสลจิตฺโต ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,369