รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกราบนมัสการลาพระสังฆาธิการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เข้ากราบนมัสการลาพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง และ พระครูสุนทรปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,384