ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

โดยให้ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 วงเล็บมุมซองล่างซ้ายว่า “เอกสารประกอบการรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์” โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่ยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 02 ประกาศรับสมัคร.pdf |
pdf 03 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง.pdf |
pdf 04 ใบสมัครจ้างหมาบริการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 302,669