โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(หิ้วตะกร้าเข้าวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวปารณีย์ มีสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(หิ้วตะกร้าเข้าวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุน ชุมชน" ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดระนอง และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอกระบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 208,546