ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

นายพิพัฒน์  บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 21.30 น. นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (วัดศูนย์กลางประจำจังหวัด) โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 นายพรเทพ  ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนองอำเภอเมือง จังหวัดระนอง  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดระนอง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองให้การต้อนรับ ซึ่งในปี 2561 จังหวัดระนองมีสนามสอบธรรมศึกษาทั้งสิ้น 8 สนาม มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 2,384 คน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 นายโชตินรินทร์  เกิดสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...