ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

นายสุพจน์ คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
ข่าวและความเคลื่อนไหว
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ จำนวน 4 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 สนาม ได้แก่

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุพจน์  คงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในการนี้ พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง และพระนวกะที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 114 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายธนิต กุลสุนทร นายอำเภอเมืองระนอง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนอง ร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดนกงาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม...