ผู้อำนวยการ พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

นางฐิติรัตน์  ลำดวน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
ข่าวและความเคลื่อนไหว
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และบุคลากรในการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักศีล 5

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับจังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ และบุคลากรในการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

การตรวจติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเครื่องโครงการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดระนอง ณ วัดบ้านหงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง และ หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมถวายการต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันวิสาขบูชา 2561

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมด้วยพสกนิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันวิสาขบูชา

 

รายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง ผอ.พศจ.ระนอง

 

วันที่ 30 เมษายน 2561 นางฐิติรัตน์ ลำดวน เข้าสักการะศาลหลักเมือง สักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ถวายสักการะ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคใต้ ณ หอพระเก้าเกจิ จากนั้น เข้าถวายสักการะพระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง และพระครูสุนทรปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์ เนื่องโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
|