พศจ.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพระภิกษุต่างด้าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 ลงพื้นที่ตรวจสอบพระภิกษุต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 1.วัดบางริ้นสามัคคีธรรม 2.ที่พักสงฆ์พิชัยเหล่าสกุล(ธ)3.ที่พักสงฆ์มัชฌิมเจริญธรรม 4.ที่พักสงฆ์ระนองถาวรวนาราม(ธ) 5.ที่พักสงฆ์สวนธรรมกิจ(ธ)6.ที่พักสงฆ์สะพานปลาพรหมอรุณ 7.ที่พักสงฆ์เสียง(ธ) 8.ที่พักสงฆ์บางนอนใน(ธ)9.ที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ผลการตรวจสอบทั้ง 9 แห่ง พบพระภิกษุต่างด้าว จำนวน 2 รูป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 208,659