ถวายกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์ แด่เจ้าคณะจังหวัดระนอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ถวายกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์ แด่เจ้าคณะจังหวัดระนอง จำนวน 10 กัณฑ์ เพื่อมอบให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล ในเขตปกครอง ในการจัดแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวาระ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,197