ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุสามเณรต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัดสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์ในจังหวัดระนอง

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดระนอง และ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม พระภิกษุสามเณรต่างด้าวที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์ จำนวน 5 วัด ตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1) วัดธรรมาวุธาราม

2) วัดปทุมธาราราม

3) วัดคงคารี

4) วัดชนาราม

5) วัดป่าสะเดา (ธ)

ผลการดำเนินงานไม่พบพระภิกษุต่างด้าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,206