พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯ ในโอกาศวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

พุทธศาสนิกชนจังหวัดระนองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานฝ่ายฆราวาส นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระรณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ จังหวัดระนอง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อีกครั้งในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะจัดพิธีพร้อมกันทั้ง ๕ อำเภอของจังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,063