โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จากภูเก็ต สู่ นครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมทำบุญใส่บาตรคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จากภูเก็ต สู่ นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำพุทธศาสนิกชนชาวระนองจำนวนมาก ร่วมทำบุญใส่บาตรคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงค์ เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จากภูเก็ต สู่ นครปฐม จำนวน ๖๕๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองระนอง ซึ่งในช่วงบ่ายคณะพระธุดงค์จะออกเดินทางเพื่อเผยแผ่ธรรม และมีกำหนดเข้าพักปฏิบัติธรรม จำวัด ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

คณะจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๖๕๙ รูป เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่่ผ่านมาโดยผ่านอำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น และ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยคณะจาริกธุดงค์เริ่มต้นจากพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี จังหวัดภูเก็ต ผ่านทางจังหวัดพังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สู่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,086