ถวายคำแนะนำแนวทาง การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง  นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวรตาภัสร โถวสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการประชุม ถวายคำแนะนำแนวทาง การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด แด่พระครูสมุห์สนิท ติสสเทโว หัวหน้าที่พักสงฆ์ห้วยเนียง และผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนบ้านห้วยเนียงตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง ซึ่งได้สร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้กับชุมชนเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,293