ตรวจสอบสภาพป่าของที่พักสงฆ์ศรีพิชัยเล่าสกุล (ธ) บ้านบางกลาง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง โดย นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ผู้นำชุมชน และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ร่วมกัน ตรวจสอบสภาพป่าของที่พักสงฆ์ศรีพิชัยเล่าสกุล (ธ) ณ บ้านบางกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อนำผลการตรวจสอบสภาพป่าประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,230