ดำเนินโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ดำเนินโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง กิจกรรม : การลดปัจจัยเสี่ยงงดเหล้าเข้าพรรษาปฏิญาณตน คนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดนิคมปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,311