พศจ.ระนอง ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อรับฟังข้อแนวทางในการปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,109