พศจ.ระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และนายบุญเลิศ เนตรขำ นายอำเภอกระบุรี นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้ บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จะรับการตรวจเยี่ยมในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,080