พศจ.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด และประชุมสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองสงฆ์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัดจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 และในเวลา 13.30 น.ได้ดำเนินการประชุมสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครอง และพระเลขานุการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,064