ประชุมเร่งรัดให้ส่วนราชการส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม เร่งรัดให้ส่วนราชการส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง การนี้ นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,115