พศจ.ระนอง ออกนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอำพร กุดแถลงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ออกนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ณ สำนักศาสนศึกษาวัดวารีบรรพต สำนักศาสนศึกษาวัดตโปทาราม สำนักศาสนศึกษาวัดอุปนันทาราม และสำนักศาสนศึกษาวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีพระปริยัตินิเทศจังหวัดระนอง พระครูสิริตโปทานุรักษ์และพระมหาพิพัฒน์ สุจิณโณ ให้ความเมตตาร่วมออกนิเทศด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,092