ส่วนราชการจังหวัดระนอง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจินตนา วิญญา สรรพากรพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดระนอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง ด่านศุลกากรระนอง สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดระนอง สำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะตามโครงการฯ ณ ศาลาโรงฉัน วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองอำนวยความสะดวกงานดังกล่าว

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,053