ส่วนราชการจังหวัดระนอง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพัฒน์ เพิงมาก เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะตามโครงการฯ ณ ศาลาโรงฉัน วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองอำนวยความสะดวกงานดังกล่าว

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,092