โครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565

ผวจ.ระนอง นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร (ตักบาตรอาหารแห้ง) ตามโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ทุกวันศุกร์แรกของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวม 10 ครั้ง เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้อยู่คู่กับ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธีการ สำหรับข้าวสาร อาหารแห้งทางวัดจักได้นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมอบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เพื่อสาธารณกุศลต่อไป

เครดิต//ส.ปชส.ระนอง-ภาพ-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,736