ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยได้รับความเมตตาจาก พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,320