ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ภายในจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง โดยนางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองและ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามพระภิกษุ สามเณรต่างด้าว ที่เข้าพำนักในวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. วัดปุญญาราม

2. วัดช่องลม

3. ที่พักสงฆ์บางคราม

4. ที่พักสงฆ์บางแก้วน้อย

5. ที่พักสงฆ์ทุ่งตาพล

ผลการดำเนินงานไม่พบพระภิกษุต่างด้าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,335