ตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบเหตุอุทกภัย และตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 และพระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 พร้อมด้วย นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดโพธิ์ทอง และวัดโพธาราม ที่ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดปุญญาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และสนามสอบวัดจันทาราม ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,355