ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดธรรมาวุธาราม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,315