โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ระดับนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอุปนันท์อนุสรณ์ 108 ปี วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,976