สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564 หน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 64.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,106